ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Acte necesare pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2020-2021

  • Cerere-tip de inscriere (secretariat)
  • Copie si original dupa actul de identitate al parintilor/tutorelui legal; (certificat casatorie, parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului)
  • Certificatului de nastere al copilului - copie si original
  • Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare - doar daca copilul nu are implinita varsta de 6 ani si nici nu o implineste pana la 1 septembrie 2019
  • Adeverinta de la medicul de familie pt a intra in colectivitate si aviz epidemiologic (vaccinuri)
  • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul)

 

1. Descrierea unității de învățământ

- date de identificare și de contact

Pentru anul școlar 2020-2021 organizăm o clasă pregătitoare (25 de locuri).

Clasa pregătitoare va funcționa în spațiul școlii.

Imagini cu spațiul destinat acestei clase se pot observa aici.

La cererea părinților, se poate organiza programul „Școală după școală”. Unitatea nostră dispune de resursele materiale și umane pentru desfășurarea acestui program.

2. Circumscripția școlară

Școala noastră școlarizează cu prioritate elevii din cartierul Humulești (străzile: NEMŢIŞOR, APRODU PURICE, ION CREANGĂ, GRIVIŢEI, 1 MAI, GAROAFELOR, MIHAIL SADOVEANU, CORBULUI, TRANDAFIRILOR, ANA IPĂTESCU, ZORILOR, CĂPRIOAREI, NUCILOR, OZANA, HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN, CÎMPULUI, COZMENI, OGOARELOR, SLT. CÎMPEANU, CRINULUI, PĂSTORULUI, HANGULUI, TĂBĂCARI, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, UNIRII, UMBREI, CUCOŞ, FDT. DRAGOŞ, FDT. DOGARI, FDT. MĂRIENI, FDT. MOCANI, FDT. BUJOR, FDT. MERILOR, FDT. CERBULUI, ION MOŞNEAGU, VALEA SEACĂ, DEALULUI, MACULUI, BISTRIŢEI, TEIULUI, FDT. RÎNDUNICII)

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire