stat_de_personal_1.PDF

 

Consiliul de Administrație 2019-2020

- Director, Roșu Constantin - președinte

-  reprezentantul primarului, Ursache Ana Maria - coordonează relațiile dintre Primărie și Școală,

- Consilier local, Timișescu Ovidiu membru - coordonează relațiile dintre Consiliul Local și Școală

- prof. Miron Paraschiva - membru

- inv. Apetrei Ana - membru

- Oglinzanu Mihaela- reprezentanta părinților

- Aanei Ana Maria - reprezentanta părinților

 -observator lider sindicat- prof. Damian Claudia

Cadre didactice 2018-2019

-prof. Miron Paraschiva - limba română

- prof. Anton Marinela - limba franceză, gradul II

- prof. Aramă-Păsălău Carmen, gradul didactic I - limba engleză

- prof. Drugău Mariana, gradul didactic I- matematică

- prof. Marian Elena, gradul didactic I - fizică

- prof. Chirilă Mariana - chimie, gradul didactic I

- prof. Cojoc Maria, gradul didactic I - geografie

- prof. Hotea Vasilica - istorie

- prof. Damian Claudia - biologie

- prof. Frențescu Alexandra - educație fizică și sport

- prof. Băicănescu Iulia - educație tehnologică, gradul didactic I

- prof. Grigore Irinel, gradul didactic I - religie

- prof. Bedregeanu Diana - educație plastică

-prof. Borș Humulescu Ciprian Nicolae, gradul I - educatie muzicala

-  înv. Păsălău Ana -def

- înv. Maftei Iedera, deb

- înv. Apetrei Ana, gradul didactic I

- înv. Croitoriu Cezara, gradul didactic I

- înv. Andrieșoaia Beatrice, def

- educ. Alexa Georgiana, 

- educ. Bălțătescu Oana, def

- educ. Aanei Maria, gradul didactic I

- educ. Juncu Nicoleta, gradul didactic I

- educ. Atomei Maria, def

 Personal didactic auxiliar

- secretar - Butnariu Roxana

- contabil - Roșca Antigona

-bibliotecar - Cojocaru Celina-Mihaela

- administrator - Hanganu Necoleta

 Personal nedidactic

- fochist - Butnaru Neculai

- îngrijitoare -David Dorina

- îngrijitoare - Păsălău Cristina

- îngrijitoare - Nevel Daniela

Statul de personal 2019-2020

vizualizare aici

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire