Şcoala gimnazială „Ion Creangă” face parte din unităţile de învăţământ din Tg. Neamț şi are rolul de a educa elevii din cartierul Humulești, de a-i îndruma şi pregătii pentru viaţă.

Şcoala e situată pe strada Mihail Sadoveanu, Nr. 20.

Şcoala are în componenţă 337 elevi în:

  • Ciclul preșcolar cu grupe: mică, mijlocie, mare
  • Ciclul primar  cu clasele Preg-I-IV;
  • Ciclul gimnazial cu clasele V-VIII.

Şcoala dispune de grădiniță (1 grupa cu program normal și 2 grupe cu program prelungit),15 săli de clasă, o sală de sport și o bază sportivă modernă, un laborator de informatică, o bibliotecă cu peste 15.000 de volume, cabinet de psihologie/logopedie. Programul se desfăoară într-un singur schimb, de la orele 8,00-12,00 (ciclul primar), respectiv 8,00-14,00 (ciclul gimnazial). Pentru elevii din satul Humuleștii Noi se asigură transportul cu microbuzul.

Viziunea școlii

Performanţa se obține prin muncă și dăruire.

Misiunea școlii

Școala gimnaziala „Ion Creangă” oferă servicii de educaţie bazate pe calitatea, performanţă și egalitatea şanselor pentru toţi elevii.

Deviza noastră:

Succesul de astăzi reprezintă împlinirea de mâine.

Pentru anul școlar 2020-2021, planul de școlarizare cuprinde:

-          1 grupă mică (25 locuri)

-          1 clasă pregătitoare (25 locuri)

-          1 clasă a V-a (28 locuri)

  

OPORTUNITĂŢI EDUCAŢIONALE:

  • Calitatea procesului instructiv-educativ este conform standardelor naţionale de educaţie;
  • Diversitatea abordărilor metodologice şi pedagogice se regăseşte la nivelul fiecărei discipline de studiu;
  • Cadre didactice preocupate de formare continuă şi autoperfecţionare
  • Proiecte şi programe educative derulate în şcoală : Şcoli pentru un viitor verde, Şcoala o necesitate, nu doar un drept, În satul lui Nică, Comori ale literaturii române, Spring Day, Ziua Europei, Zilele Creangă;
  • Absolvenţi admişi în învăţământul liceal (peste 95%)
  • Discipline opționale: Educație pentru sănătate (opțional integrat), Lectura și abilitățile de viață (Artă dramatică), Matematică distractivă, Cântec, vers, ritm și mișcare, Natura - prietena mea, TIC - mă joc cu calculatorul, Matematică aplicată
  • peste 40 de parteneriate încheiate cu școli din toată țara

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire