Broșura privind Admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a pentru anul școlar 2020-2021, în județul Neamț - poate fi consultată aici.

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și dual în anul școlar 2020-2021, conform ultimelor modificări metodologice

 Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

 ORDIN Nr.4317 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

 CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

ORDIN Nr. 5532/2019 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

ORDIN Nr.4325 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii în învatamântul profesional de stat si în învatamântul dual pentru anul scolar 2020-2021

ORDIN Nr. 4.326 pentru completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, pentru anul scolar 2020-2021

 LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 ETAPA I

 Lista candidaților repartizați la liceu pentru anul școlar 2020-2021

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire