STAT DE PERSONAL  pe niveluri de învățământ

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” TÎRGU NEAMȚ

cod SIRUES: 270614837

cod fiscal: 17191592

Baza legală pentru stabilirea drepturilor salariale: Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. OMEN 3633/3.05.2018 - privind gradația de merit

STAT DE PERSONAL

 

 

 

Performanța se obține prin muncă și dăruire